02

W gazecie „Echo Odry” z 1925 roku znalazło się ogłoszenie zakładu fryzjerskiego, który po śmierci męża prowadziła wdowa Maria