07

SBB, Nowy horyzont Zdjęcia na okładki dwóch płyt SBB robił Zenon Keller. Warto dodać, że na pierwszej płycie SBB są też fotografie Chrisa Niedenthala i Tomasza Sikory. Rybniczanin znalazł się więc w wybitnym gronie.