_JUR6265

Rzemieślnicze powitanie Nowego Roku. Pani Janina pierwsza z lewej.