_JUR6363

Wyprodukowany w Berlinie gazomierz z 1919 roku przywieziony przez pana Wojciecha z Raciborza