_JUR6373

Tokarka z 1952 roku służy do dziś, bo jak mówi Wojciech Placek, zepsuć się nie chce