_JUR6860

...a następnie przez dwa tygodnie poddawany wędzeniu i dojrzewaniu przez tydzień