Stochmiałkowie porównują czasy, gdy była praca, ale brakowało narzędzi i materiałów do tych dzisiejszych, gdy jest dokładnie na odwrót