Przedstawiciele Cechu w latach 80. Od lewej: Wojciech Czernecki, Piotr Stochmiałek, Ewald Waliczek, Jerzy Klimża, Maria Kowalczyk, Stanisław Grzesik, Jan Sobota i dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu Jan Piechula. Zarząd Cechu występuje w togach uszytych przez Marię Kowalczyk.