Przedwojenne imadło, które zostało po mistrzu Sternisko, służy do dziś