Krzysztof Stochmiałek pokazuje nam przedwojenny manometr, który ocalał z powodzi