Piotr Stochmiałek z córką Marią Smyczek, która pełni funkcję dyrektora Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu