Agnieszka Kostka, Sabina Wachowicz i Aldona Zaczyk