f_13

Kardynał Bolesław Kominek (czwarty od lewej) w towarzystwie arcybiskupa Agostino Cesaroli (drugi od lewej) w Instytucie Polskim w Rzymie