f_7

Na pierwszym planie kard. Bolesław Kominek (trzeci od lewej) w towarzystwie ks. Alojzego Swobody (pierwszy od lewej), swojej siostry (druga od lewej) oraz brata (czwarty od lewej) w Rzymie po otrzymaniu godności kardynalskiej, 5.05.1973 r.