fatima_02

Od sierpnia 2006 roku ks. Gerard Nowiński jest na emeryturze