fot-03

Uwierzytelniona cesja majątku matki i sióstr na rzecz Karla Kuha