fot1

Podczas egzaminu mistrzowskiego pan Antoni (trzeci z lewej) trzyma byka za rogi