gabriela(4__)

Pierwszy sklep pani Gabrieli przy ul. Wieczorka. Za ladą Dorota Dyrbuś