gabriela(6__)

Prezydent Jacek Wojciechowicz, architekt Bernard Łopacz i dyrektor Banku Spółdzielczego Elżbieta Ceglarek