gabriela(7_)

Maria Kowalczyk częstuje winem gości zaproszonych na otwarcie salonu przy ul. Mickiewicza