kronika04

Ruiny domu przy ulicy Świerczewskiego - ob. Piłsudskiego