oql_161128_00006

Córka Kasia wyrosła na mądrą i samodzielną kobietę, z której mama jest bardzo dumna