1917 rok – pierwszy sklep Leona na ul.Michalskiego

1917 rok - pierwszy sklep Leona na ul.Michalskiego