ocalil_02

Stanisław Maroszek przy pozostałościach stodoły