OQL_161229_00182

Dziadek Wilhelm w czasie odwiedzin u swojego brata Leona