OQL_161229_00197

Grzegorz Meisel jako młody chłopak nie bał się pracy