OQL_170112_00044

Przez zakład Bednarzów przeszło ponad pięćdziesięciu uczniów. Z wszystkimi mistrzowie utrzymują do dziś kontakty i traktują ich jak część rodziny. Obok nich na zdjęciu pani Zosia z mężem Mieczysławem, mamą Heleną, córką Dorotą i wnukiem Janem, który dziś ma 19 lat i pracuje ze swoją mamą w radlińskim zakładzie.