OQL_170112_00108

Za zwężanie spodni żołnierzom pan Mieczysław trafił w wojsku do aresztu