OQL_170223_00436

Przemysław Kuś pracuje w firmie pana Bogdana od 14 lat