OQL_170228_00100

Młodszy o 12 lat brat Marek (w środku), dziś związany jest z górnictwem, ale jako młody chłopak chętnie pomagał siostrze stając za barem „ U Irmy”