OQL_170228_00133

Pamiątkowe zdjęcie nowożeńców pod akacją rosnącą przy „Oberży Gołębnik”