OQL_170410_00082

Jerzy Zoremba ze wspólnikiem Markiem Koniecznym, który prowadzi teraz piekarnię w Pawłowicach, jego żoną i dziećmi