OQL_170410_00174

Mikołaj Zoremba do pracy w piekarni podchodzi ze sportowym zacięciem