OQL_170616_00486

Konrad Czerwionka (pierwszy z prawej)