Przemarsz na koncert. Na zdjęciu grupa Raciborzanie I