rostek02

Rostkowie zawsze trzymali się razem i wzajemnie sobie pomagali. Podczas jednego z licznych rodzinnych spotkań Józef siedzi pierwszy z prawej.