rostek05

Ignacy Rostek po wyjeździe z Raciborza zamieszkał pod Lwowem i tam zmarł