rostek08

Wydawca Józef Rostek i redaktor główny Karol Maćkowski w pierwszym numerze „Nowin Raciborskich” z 16 marca 1988 roku reklamowali swoją gazetę jako pismo poświęcone ludowi ukazujące się pod hasłem: Oświata i Praca – Naród zbogaca!