Rybnik wczoraj i dziś

Osiedle przy ul. Tęczowej

Kolejna porcja historycznych pocztówek z kolekcji Pawła Poloka, dziennikarza, solisty i konferansjera Kapeli ze Śląska. W roku 2006 ukończył on politologię w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz historię w Collegium Invisibile w Warszawie i w Wiedniu. Obok pocztówek, które prezentują Rybnika sprzed kilkudziesięciu lat, umieszczamy zdjęcia – tych samych miejsc w dniu dzisiejszym. Można odnieść wrażenie, że nowoczesność nie zawsze idzie w parze z pięknem architektury. Dotyczy to zarówno budynków jak i „przestrzeni” zielonych.

Na obrzeżach Rybnika znajduje się piękny budynek. Dziś jest to dom mieszkalny, ale na pocztówce widzimy go jako Werkkasino, czyli kantynę zakładową kopalni Szczęście Beaty. Ciekawostką jest fakt, że formalnie budynek ten nie leżał wówczas w granicach Rybnika, ale w tzw. obszarze dworskim Beatens-Glueckgrube. Pocztówka pochodzi sprzed 1 lutego 1919 roku, bo w tym dniu kopalnia została zamknięta.

 

Rybnicki dworzec PKS powstał przy okazji zagospodarowania kwartału pomiędzy dworcem PKP, a szpitalem św. Juliusza i wylotem ul. Reymonta (dawniej Piaskowej). Wtedy to istniejący tam staw zasypano, wzniesiono budynek hotelu robotniczego i miejskiego (obecny urząd skarbowy i przylegający do niego urząd pracy), komendę MO i biurowiec KBO (ob. K1). W 2007 roku dworzec wyburzono; odezwały się wówczas głosy, iż od początku traktowany był jako budowla tymczasowa.

Stosunkowo niewiele jest pocztówek z takim widokiem Rybnika. Zdjęcie to wykonano po roku 1922 –najprawdopodobniej z dachu hotelu Schlesische Hof. Dziś hotel ten już nie istnieje, a sam budynek jest w opłakanym stanie, choć Miasto czyni starania o przywrócenie jego świetności. Naszą fotografię wykonano z miejsca znajdującego się nieopodal tegoż hotelu.

Na pocztówce z końca lat 50. XX wieku widzimy Nowy Kościół pw. św. Antoniego od strony ul. Powstańców Śląskich. Fotografię wykonano z pewnością przed 14 października 1959 roku, kiedy to w pożarze spłonęła północna (na zdjęciu lewa) wieża kościoła. Warto nadmienić, iż okolice kościoła – wraz z ul. Powstańców – nie był wówczas wyłączone z ruchu kołowego; wprawne oko dostrzeże drogowskazy stojące przed schodami prowadzącymi do kościoła.

Uroczo położone osiedle przy ul. Tęczowej stosunkowo rzadko pojawiało się na pocztówkach. Szkoda, bo bloki zlokalizowane pomiędzy parkiem przy ul. Wieniawskiego, a ulicami Chrobrego i Kościuszki to jeden z ładniejszych zakątków centrum Rybnika. Ich budowa stanowiła jeden z ostatnich etapów zagospodarowywania przestrzeni pomiędzy Nowym Kościołem (ob. bazylika św. Antoniego) a dworcem kolejowym.

Widok rybnickiego rynku od strony ul. Zamkowej jest dość rzadko spotykany na pocztówkach. Na tej publikowanej poniżej, mamy okazję oglądać właśnie takie zdjęcie na widokówce z lat 30. XX wieku. Na pierwszym planie po prawej stornie widać szyld apteki znajdującej się w kamienicy, w której dziś mieści się jubiler. Uważny Czytelnik dostrzeże fontannę, która znajdowała się na środku rynku, a nie – jak teraz – w jego północnej części.