fot-1

Kościół ewangelicki, a obok nieistniejący już dom parafialny