fot-1

Pocztówka z okresu I wojny światowej, a na niej dom dziecka