fot-2

Dziś w budynku „z zegarem” mieści się rybnickie muzeum