fot-1

Pocztówka pochodzi z okresu międzywojennego