fot-1

Rybnicki dworzec, lata trzydzieste XX wieku