fot-2

Rybnicki dworzec rozbudowano w latach międzywojennych