fot-1

Bloki przy ul. Kościuszki wybudowano za czasów towarzysza Gomułki