fot-1

Pocztówka pochodzi sprzed I wojny światowej