80-lecie Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Od lewej: Wilibald Socha, Piotr Stochmiałek, Franciszek Hosnowski, Józef Pinior i Jan Piechula