Układ Śląsk w wykonaniu najmłodszej grupy Raciborzanie III. Na zdjęciu Aleksandra Smal i Adam Gawron