Zaczęło się od rzeźbienia w węglu, czyli wielka sztuka w małych Rydułtowach

Początki działalności ogniska sięgają 1 grudnia 1945 roku, kiedy to w Rydułtowach Ludwik Konarzewski Senior (uczeń Mehoffera, Stanisławskiego i Wyspiańskiego) – wybitny malarz, rzeźbiarz oraz pedagog, zainicjował kurs rzeźby w węglu. Była to wówczas jedyna w Europie szkoła rzeźby w węglu.

Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży

W 1949 roku patronat nad placówką przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki nadając jej statut Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej. Od samego zarania ognisko prowadziło szeroko zakrojoną edukację artystyczną dzieci i młodzieży. Długoletnim dyrektorem placówki była w latach 1976 – 2004 Urszula Berger-Styczeń. W 2004 roku dyrektorem został Franciszek Nieć.

Od kompozycji do projektowania graficznego

W obecnej chwili w Polsce działa tylko kilka takich placówek, mających status ogniska państwowego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w czterech grupach po dwadzieścia osób. Zakres zajęć w grupie dziecięcej to malarstwo i rzeźba. W grupie młodzieżowej prowadzone są zajęcia z zakresu kompozycji, ćwiczeń rysunkowo-przestrzennych, rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, projektowania graficznego i historii sztuki. Ognisko jako jedyne w Polsce prowadzi zajęcia z emalii artystycznej. Zajęcia prowadzą: Franciszek Nieć (zajęcia z grafiki i historii sztuki), Justyna Reclik (rzeźba, rysunek, malarstwo) oraz Anna Miguła (emalia artystyczna, rysunek, projektowanie graficzne).

Szkoła artystów i architektów

– Tworzymy grupę ludzi pełnych zapału i pasji tworzenia – mam na myśli zarówno członków kadry pedagogicznej, jak również biorących udział w zajęciach – mówi dyrektor Franciszek Nieć. O pozycji i renomie naszej placówki świadczą dokonania absolwentów placówki. – Bez problemu dostają się do wszelkich szkół plastycznych i na architekturę. W czasie mojej kadencji naliczyłem 33 absolwentów ogniska, którzy ukończyli, bądź są w trakcie studiów na ASP. Jeśli chodzi o architektów to jest to grupa ponad 100 osób – dodaje dyrektor.

Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej w Rydułtowach co roku bierze udział w szeregu konkursów i wystaw, gdzie podopieczni zdobywają wiele cennych nagród i wyróżnień.

Adam Hiltawsky